Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

gdziejestbasia
3325 5850
Reposted fromillidan illidan
gdziejestbasia
3329 0f32
Reposted fromsztefanix sztefanix
gdziejestbasia

[…] kocham Cię, jak jeszcze nigdy nikogo nie kochałem.

Wiesz co, kochany? […] Z czystej ciekawości pytam: ilu kobietom ty to już mówiłeś? Ile razy, skurwysynie jeden, powtarzałeś to swoje słynne: kocham cię nad życie?

— Jerzy Pilch
Reposted frommalfynka malfynka
gdziejestbasia
gdziejestbasia
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
gdziejestbasia
gdziejestbasia
gdziejestbasia
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaOverseerSkretu OverseerSkretu
8598 ebf5
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaOverseerSkretu OverseerSkretu
gdziejestbasia
  niepohamowane wzruszenie

gdziejestbasia
5045 825a
gdziejestbasia
4890 b5e1 500
Reposted fromidaru idaru
gdziejestbasia
4978 5030 500
Reposted fromillidan illidan
gdziejestbasia
Dziś jestem krok dalej od Ciebie niż byłam wczoraj. Wciąż krok bliżej niż będę jutro.
— To czego Ty nie widzisz
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta

July 07 2015

gdziejestbasia
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
gdziejestbasia
I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromwestwood westwood
4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood
0797 6650 500

bentmatthews:

Study Break.

@bentommat on Instagram

Shot for topo-designs

Reposted fromwestwood westwood
5390 e672 500
Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl